İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR ?

                     

                 İşin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan Tehlikelerden sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yapılan 'sistemli çalışmalardır'.

İŞ GÜVENLİĞİNİN UNSURLARI NELERİ KAPSAR?

 • Çalışanın Güvenliği’ni,

 • İşletme Güvenliği’ni,

 • Üretim Güvenliği’ni 

​İŞ KAZALARININ KAZA TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

GÜVENSİZ  DAVRANIŞ  (% 88)

 • Makine koruyucularını kullanılmaz hale getirmek

 • Emniyetsiz yükleme yapmak

 • Emniyetsiz malzeme kullanmak

 • Aşırı iş yüklemek

 • Yanlış yöntemle yük kaldırmak, indirmek, taşımak, itmek ve çekmek

 • El aletlerini ve makineleri yanlış kullanma

 • Çalışan makine ve teçhizatı durdurmadan üzerinde çalışmak

 • Hareketli makinelerin yanında bol kıyafetlerle çalışma

 • İş yaparken başkalarının dikkatini dağıtmak veya şahsen dikkatsiz davranışta bulunmak

 • Çalışırken uygunsuz şekilde oturmak veya uygunsuz şekilde durmak

 • Koruyucu malzeme veya elbiseleri kullanmamak

 • Bir makineyi uyarısız olarak çalıştırmak

 • Tehlikeli yerlerden  geçmek 

 • Gereksiz derecede hızlı ve acele çalışmak

 • Yetkili olmadığı işi yapmaya kalkmak

GÜVENSİZ DURUMLAR (%10)

 • Mal ve malzeme stoklarının düzensiz ve tehlikeli bir şekilde depolanması

 • Yetersiz havalandırma ve aydınlatma

 • Gürültülü, pis ve tozlu işyeri

 • Uygun olmayan çalışma koşulları

 • Koruyucusu hiç olmayan veya yetersiz olan makineler

 • Kusurlu teçhizat

 • Kaygan ve engebeli zeminler

 •  Hatalı merdivenler

 • Tekniğe uygun olmayan elektrik tesisatı

 • Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

 • Çevredeki zararlı kimyasallar

 • Zararlı atıklar

 • Çevre kirliliği ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi

 • Su ve enerji kullanımı

 • Elektrik ve buhar kaçakları

GERİYE KALAN (% 2)

 • ise ADINA KADER DEDİĞİMİZ “ KAÇINILMAZLIK”  (nedeni saptanamayan ) HALİDİR.

 • Deprem, Sel vb. Doğal Afetler