Kaldırma ve İletme ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.

Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde de kaldırma ve İletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu;

6331 Sayılı İş sağlığı ve  güvenliği yönetmeliği kapsamında  bulunan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (Kaldırma Ve İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Kaldırma ve İletme ekipmanları kontrolünde; Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edi­len yükün en az 1,25 katı yük ile yapılmalı. Bu yük testi ile birlikte ilgili yönetmelik bentlerinde bu ekipmanlarda etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenlerinin bulundurur.“ zorunluluğu getirilmiştir.

Kaldırma ve İletme Makinelerinin periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri:

  • Vinç Periyodik Kontrolü

  • Caraskal Periyodik Kontrolü

  • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

  • Kule Vinç Periyodik Kontrolü

  • Forklift Periyodik Kontrolü

  • Makaslı Platform Periyodik Kontrolü

  • Yük ve İnsan Taşıyıcı Platformların Periyodik Kontrolü

  • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

  • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü

 

 

Tablo 1 Kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.. http://www.dizelsan.com.tr/